Văn bản Chỉ đạo điều hành
2377/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2377/QĐ-UBND 
Ban hành:
27/09/2022 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
27/09/2022 
Trích yếu:

​Điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bàu Bàng​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: