Văn bản Chỉ đạo điều hành
4110/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4110/UBND-VX 
Ban hành:
11/08/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
11/08/2022 
Trích yếu:

​Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 05/8/2022

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: