Văn bản Chỉ đạo điều hành
255/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
255/TB-UBND 
Ban hành:
11/08/2022 
Người ký:
Nguyễn Tầm Dương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
11/08/2022 
Trích yếu:

​Chương trình làm việc tháng 8/2022 của UBND tỉnh ​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: