Văn bản Chỉ đạo điều hành
1913/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1913/QĐ-UBND 
Ban hành:
08/08/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
08/08/2022 
Trích yếu:

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: