Văn bản Chỉ đạo điều hành
4077/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4077/UBND-VX 
Ban hành:
09/08/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
09/08/2022 
Trích yếu:

​Tăng cường thực hiện các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: