Văn bản Chỉ đạo điều hành
3485/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
3485/UBND-VX 
Ban hành:
12/07/2022 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
12/07/2022 
Trích yếu:

​Thực hiện Công văn số 3652/BYT-DP ngày 10/7/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: