Văn bản Chỉ đạo điều hành
1595/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1595/QĐ-UBND 
Ban hành:
05/07/2022 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
05/07/2022 
Trích yếu:

​Ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương (nguồn nước mặt)

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: