Văn bản Chỉ đạo điều hành
3196/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
3196/UBND-VX 
Ban hành:
28/06/2022 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
28/06/2022 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học vả Công nghệ

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: