Văn bản Chỉ đạo điều hành
3200/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
3200/UBND-VX 
Ban hành:
28/06/2022 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
28/06/2022 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: