Văn bản Chỉ đạo điều hành
3244/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
3244/UBND-VX 
Ban hành:
30/06/2022 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
30/06/2022 
Trích yếu:

​Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: