Văn bản Chỉ đạo điều hành
3055/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
3055/KH-UBND 
Ban hành:
22/06/2022 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
22/06/2022 
Trích yếu:

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: