Văn bản Chỉ đạo điều hành
3088/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
3088/UBND-VX 
Ban hành:
22/06/2022 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
22/06/2022 
Trích yếu:

Triển khai nội dung cuộc họp giao ban trực tuyến của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh với các địa phương ngày 22/6/2022

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: