Văn bản Chỉ đạo điều hành
1464/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1464/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/06/2022 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/06/2022 
Trích yếu:

​Đính chính căn cứ pháp lý tại Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: