Văn bản Chỉ đạo điều hành
08/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
08/NQ-HĐND 
Ban hành:
09/06/2022 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
09/06/2022 
Trích yếu:

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III (VSIP III) tại phường Hội Nghĩa, TX. Tân Uyên  và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: