Văn bản Chỉ đạo điều hành
1182/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1182/QĐ-UBND 
Ban hành:
19/05/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
19/05/2022 
Trích yếu:

​Điều chỉnh danh mục mua sắm tập trung của Sở Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: