Văn bản Chỉ đạo điều hành
1159/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1159/QĐ-UBND 
Ban hành:
16/05/2022 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
16/05/2022 
Trích yếu:

​Ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: