Văn bản Chỉ đạo điều hành
2213/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
2213/UBND-VX 
Ban hành:
12/05/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
12/05/2022 
Trích yếu:

​Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: