Văn bản Chỉ đạo điều hành
2021/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
2021/UBND-VX 
Ban hành:
29/04/2022 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
29/04/2022 
Trích yếu:

Về việc ​triển khai thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: