Văn bản Chỉ đạo điều hành
1103/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1103/QĐ-UBND 
Ban hành:
11/05/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
11/05/2022 
Trích yếu:

​Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: