Văn bản Chỉ đạo điều hành
2032/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
2032/KH-UBND 
Ban hành:
04/05/2022 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
04/05/2022 
Trích yếu:

​Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTG ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: