Văn bản Chỉ đạo điều hành
2054/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
2054/UBND-KT 
Ban hành:
05/05/2022 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
05/05/2022 
Trích yếu:

​Công khai trên trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: