Văn bản Chỉ đạo điều hành
1028/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1028/QĐ-UBND 
Ban hành:
29/04/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
29/04/2022 
Trích yếu:

​Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: