Văn bản Chỉ đạo điều hành
1973/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
1973/UBND-VX 
Ban hành:
28/04/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
28/04/2022 
Trích yếu:

​Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT, CĐS sử dụng ngân sách nhà nước

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: