Văn bản Chỉ đạo điều hành
973/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
973/QĐ-UBND 
Ban hành:
26/04/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
25/04/2022 
Trích yếu:

​Ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt danh sách va kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: