Văn bản Chỉ đạo điều hành
1706/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
1706/UBND-NC 
Ban hành:
14/04/2022 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
14/04/2022 
Trích yếu:

​Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: