Văn bản Chỉ đạo điều hành
1441/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
1441/UBND-VX 
Ban hành:
30/03/2022 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
30/03/2022 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TU của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Chuyên đề năm 2022

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: