Văn bản Chỉ đạo điều hành
645/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
645/UBND-KT 
Ban hành:
15/02/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
21/05/2022 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị vế quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: