Văn bản Chỉ đạo điều hành
826/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
826/QĐ-UBND 
Ban hành:
05/04/2022 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
05/04/2022 
Trích yếu:

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Tân Uyên ​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: