Văn bản Chỉ đạo điều hành
829/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
829/QĐ-UBND 
Ban hành:
05/04/2022 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
05/04/2022 
Trích yếu:

​Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Tân Uyên