Văn bản Chỉ đạo điều hành
47/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
47/TB-UBND 
Ban hành:
04/03/2022 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
04/03/2022 
Trích yếu:

​Thông báo Chương trình làm việc tháng 3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: