Văn bản Chỉ đạo điều hành
747/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
747/KH-UBND 
Ban hành:
22/02/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
22/02/2022 
Trích yếu:

​Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027" trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: