Văn bản Chỉ đạo điều hành
3109/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3109/QĐ-UBND 
Ban hành:
30/12/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
30/12/2021 
Trích yếu:

​Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: