Văn bản Chỉ đạo điều hành
256/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
256/QĐ-UBND 
Ban hành:
24/01/2022 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
24/01/2022 
Trích yếu:

​Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: