Văn bản Chỉ đạo điều hành
6947/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
6947/UBND-NC 
Ban hành:
31/12/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
31/12/2021 
Trích yếu:

​Tăng cường công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, theo dõi thi hành pháp luật

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: