Văn bản Chỉ đạo điều hành
159/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
159/UBND-VX 
Ban hành:
12/01/2022 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
12/01/2022 
Trích yếu:

​Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: