Văn bản Chỉ đạo điều hành
08/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
08/QĐ-UBND 
Ban hành:
05/01/2022 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
08/01/2022 
Trích yếu:

​Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Bến Cát

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: