Văn bản Chỉ đạo điều hành
09/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
09/QĐ-UBND 
Ban hành:
05/01/2022 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
05/01/2022 
Trích yếu:

Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: