Văn bản Chỉ đạo điều hành
86/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
86/UBND-VX 
Ban hành:
10/01/2022 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
10/01/2022 
Trích yếu:

​Đề xuất của Bảo hiểm xã hội tỉnh về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, 02 năm 2022 qua Bưu điện

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: