Văn bản Chỉ đạo điều hành
03/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
03/TB-UBND 
Ban hành:
10/01/2022 
Người ký:
Trần Văn Huy 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
10/01/2022 
Trích yếu:

​​Kết luận ​​của đồng ​chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh ​tại cuộc họp xem xét giải quyết ​chế độ hỗ trợ 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: