Văn bản Chỉ đạo điều hành
3108/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3108/QĐ-UBND 
Ban hành:
30/12/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
30/12/2021 
Trích yếu:

Điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 2)

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: