Văn bản Chỉ đạo điều hành
355/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
355/TB-UBND 
Ban hành:
30/12/2021 
Người ký:
Nguyễn Tầm Dương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
30/12/2022 
Trích yếu:
Chương trình làm việc tháng 01/2022 của UBND tỉnh ​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: