Văn bản Chỉ đạo điều hành
6717/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
6717/UBND-KT 
Ban hành:
27/12/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
27/12/2021 
Trích yếu:

Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: