Văn bản Chỉ đạo điều hành
3066/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3066/QĐ-UBND 
Ban hành:
29/12/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
29/12/2021 
Trích yếu:

​Công bố Danh mục TTHC​ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành​, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đủ điều kiện thực hiện DVC  trực tuyến mức độ, mức độ 4​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: