Văn bản Chỉ đạo điều hành
2902/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2902/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/12/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/12/2021 
Trích yếu:

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: