Văn bản Chỉ đạo điều hành
2996/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2996/QĐ-UBND 
Ban hành:
27/12/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
27/12/2021 
Trích yếu:

​Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách Trung ương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: