Văn bản Chỉ đạo điều hành
6613/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
6613/KH-UBND 
Ban hành:
22/12/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
22/12/2021 
Trích yếu:

​Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2026​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: