Văn bản Chỉ đạo điều hành
2879/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2879/QĐ-UBND 
Ban hành:
14/12/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
14/12/2021 
Trích yếu:

Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính​ sửa đổi trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: