Văn bản Chỉ đạo điều hành
6464/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
6464/KH-UBND 
Ban hành:
14/12/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
14/12/2021 
Trích yếu:

​Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2022

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: