Văn bản Chỉ đạo điều hành
324/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
324/TB-UBND 
Ban hành:
01/12/2021 
Người ký:
Nguyễn Tầm Dương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
01/12/2021 
Trích yếu:

​Chương trình làm việc tháng 12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: