Văn bản Chỉ đạo điều hành
320/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
320/TB-UBND 
Ban hành:
26/11/2021 
Người ký:
Nguyễn Tầm Dương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
26/11/2021 
Trích yếu:

​Kết luận của đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 5 -  khóa IX 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: